ID Psykoterapi

ID psykoterapi er baseret på en helhedsorienteret vinkel på psykologi, psykoterapi, mentoring, meditation og mindfulness.

ID står for integral, der betyder ‘inklusiv’ og er en særlig form for integrativ og holistisk retning, der kombinere en mere traditionel videnskabelig baseret psykologi og psykoterapi med meditation og en større transpersonel eller spirituel forståelse af terapi og udvikling.

For at hjælpe mennesker med at finde varrige og helhedsorienterede løsninger tilstræber jeg med den integrale vinkel, at se mennesket og hans eller hendes liv og udvikling i et større og mere helt perspektiv. Det indebærer bl.a., at jeg inkluderer både: Krop, sind, sjæl og ånd i behandlingen.

Som psykoterapeut hjælper jeg mennesker med de mest almindelige forekommende følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer.
Eksempelvis:

Lavt selvværd eller dårlig selvtillid,

Tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt

Livshæmmende overbevisninger og forestillinger

Fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre

Parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser

Posttraumatisk stress efter chok og traumer

Stress og udbrændthed

Eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab

Uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer