ID Psykoterapi

ID psykoterapi er baseret på en helhedsorienteret vinkel på psykologi, psykoterapi, mentoring, meditation og mindfulness.

ID står for integral, der betyder ‘inklusiv’ og er en særlig form for integrativ og holistisk retning, der kombinerer en mere traditionel videnskabelig baseret psykologi og psykoterapi med meditation og en større transpersonel eller spirituel forståelse af terapi og udvikling.

For at hjælpe mennesker med at finde varige og helhedsorienterede løsninger, tilstræber jeg med den integrale vinkel at se mennesket og hans eller hendes liv og udvikling i et større og mere helt perspektiv. Det indebærer bl.a. at jeg inkluderer både krop, sind, sjæl og ånd i behandlingen.

Som psykoterapeut hjælper jeg mennesker med de mest almindelige forekommende følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer.
Eksempelvis:

Lavt selvværd eller dårlig selvtillid

Tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt

Livshæmmende overbevisninger og forestillinger

Fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre

Parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser

Posttraumatisk stress efter chok og traumer

Stress og udbrændthed

Eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab

Uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer

Særlig erfaring med:

Jeg arbejder som frivillig i foreningen Kvisten, som terapeut for voksne der har været udsat for seksuelle overgreb i barndom eller ungdom, og har derfor stor erfaring med at arbejde med senfølger hertil.

Tab af identitet, sorg og stres i forbindelse med kronisk sygdom.
Følelser af sårbarhed, ensomhed og magtesløshed kan blive dominerende, når man dag ud og dag ind lever med en kronisk sygdom.
Mange år som diabetes sygeplejerske har givet mig stor kendskab til de mekanismer der går i gang, når man som menneske rammes af sygdom. Når kroppen pludselig kræver særlig opmærksomhed, når den svigter og vi selv må tage over på livsvigtige funktioner. Intet føles som før. De mest simple ting i dagligdagen kræver opmærksomhed, overvågenhed og beslutning. Skyld og skam er følelser der lynhurtigt aktiveres, ligesom angsten for komplikationer eller angsten for at dø.